Escola de música

L’Escola de música és d’iniciativa privada i va iniciar la seva activitat l’any 2004. Entenem la música com a eina indispensable pel desenvolupament intel·lectual i físic, sense oblidar la part humana, en totes les etapes de la vida. La música, com a expressió artística que és, també té una gran valor per a l’educació i la formació de la persona.

El nostre projecte

Neix convençuts que la formació musical ha de ser apropada a tothom de forma que permeti, a tos aquells interessats, seguir una professionalització en totes les vessants, respectant les aptituds i el ritme d’aprenentatge de cadascun. Aquesta inquietud per a la formació musical va lligada a un ensenyament dirigit a totes les edats, tots els objectius personals i a les preferències musicals, de forma innovadora i de qualitat.

L’Equip humà

Els nostres programes d’estudis està consensuat per tots els professors/es amb l’experiència, la professionalitat, el dinamisme, el rigor tècnic, que requereix l’ensenyament musical, tot plegat conduït amb il·lusió, dins un ambient estimulant, lúdic i flexible.

Els nostres espais

Per donar suport a la formació musical, l’escola compta amb unes instal·lacions innovadores en quan al format i al disseny. Disposa d’aules insonoritzades, climatitzades, sala d’audicions, sala de gravació, espai d’atenció al client, espai d’acollida d’alumnes així com de les esperes dels mateixos entre classe i classe equipades amb ordinadors i material audiovisual.