Normes

  1. Matrícula

  2. Pagament de les quotes mensuals

  3. Vacances

  4. Assistència

  5. Lloguer d’aules i d’instruments

  6. Entrevistes amb professors i/o Direcció.

  7. Audicions

  8. Altres

  9. Drets d’imatge