Kiddymusics Educació Especial

La música està en tots nosaltres

Les famílies de nens amb necessitats especials sovint diuen que les classes de Kiddymusics omplen el seu desig d’una experiència acollidora de la que pot gaudir tota la família. En totes les nostres classes en família i les classes a l’escola, la música s’aprèn a través d’activitats apropiades per al desenvolupament, donant suport i respectant l’estil d’aprenentatge de tots. En aquest entorn, tots estan convidats a participar i respondre a la seva pròpia manera, de forma que els nens amb necessitats especials encaixen perfectament .

Quins beneficis aporta el programa Kiddymusics Educació Especial?

Tots els programes de Kiddymusics estan oberts a nens amb necessitats especials. Tota la família, incloent-hi els pares, germans, avis o cuidadors poden participar en les activitats d’enriquiment de les nostres sessions de Kiddymusics & Family. En tots els casos rebran el suport de tutoria professional del nostre personal qualificat.

Concentració,
escolta i participació

Quantitativa

Concentració,
escolta i participació

Desenvolupament
físic

Alfabetització

En cas que la família o els nostres professors considerin la necessitat d’un ambient més íntim us recomanarem les nostres sessions de Musicoteràpia, que ofereixen totes les mateixes experiències , cançons, cants, moviments, joc d’instruments i ball, però de manera personalitzada i adaptada a la capacitat. Algunes escoles que també ofereixen classes per a nens amb necessitats especials poden integrar el programa d’estudis de Kiddymusics.