Normes

Els pares i mares dels nens i nenes (els kiddys) tenen un paper essencial en les sessions de Kiddymusics atès que formen part del col·lectiu professor/a, nen/a i acompanyant.
Perquè el programa de Kiddymusics pugui ser el més positiu per a cadascun dels seus participants, llegiu, si us plau, atentament aquestes pautes que s’hauran de tenir en compte durant totes les sessions programades.

 1. Dins l’aula

 2. A casa

 3. Matrícula

 4. Pagament de les quotes mensuals per Escoles i AMPA’s

 5. Pagament de les quotes mensuals dmusics

 6. Vacances

 7. Assistència

 8. Lloguer d’aules i d’instruments

 9. Entrevistes amb professors i/o Direcció.

 10. Audicions

 11. Altres

 12. Drets d’imatge