Kiddymusics Preescolar

(de 3 a 5 anys)

Socialitzant amb la música

Aquesta etapa es coneix com a pre-operativa i, més concretament, intuïtiva. El nen o nena representa el món extern per mitjà de símbols, principi del llenguatge musical. El preescolar es troba en un estat d’intensa activitat mental, fet que aprofitem per començar a introduir de manera lúdica nous elements en el procés musical, com són els instruments d’ORFF.

Quins beneficis aporta el programa Kiddymusics Preescolar?

A Kiddymusics Preescolar es desenvolupen tant les capacitats individual del nen o nena com les seves capacitats socialitzadores dins d’un entorn de grup. En aquesta fase el pare o mare ja ha abandonat l’aula, però es proporcionen una sèrie d’eines per poder continuar millorant el vincle musical amb els fills. Així com la música integrament, cos i emocions, l’aprenentatge de música amb Kiddymusics ajudarà el teu fill a:

Concentració,
escolta i participació

Quantitativa

Concentració,
escolta i participació

Desenvolupament
físic

Alfabetització

Desenvolupament Cognitiu

Als centres Kiddymusics disposem de dos cursos en funció de l’edat del nen o nena:

PE1

Kiddymusics Preescolar 1

Començarem a utilitzar tècniques d’expressió corporal a traves de la imaginació i moviment, utilitzar la cançó com un element d’expressió vocal i corporal acompanyats de diversos materials, aprendran a relacionar el so amb l’ imatge dels instruments a través de la imaginació i del reconeixement auditiu i visual, també potenciarem la concentració i la relaxació.

Per a qui? Nens o nenes dels 3 als 4 anys.
Com? En sessions de 60 minuts setmanals.

PE2

Kiddymusics Preescolar 2

Propiciarem la sensibilitat artística i també introduirem conceptes bàsics de música. Començarem a treballar els instruments d’Orff i a promoure la seva participació en les agrupacions. Aprendrem les notes, figures, intensitats, reguladors, qualitats de so, etc. El treball de ritme i entonació serà un altre dels aspectes importants en aquesta fase.

Per a qui? Nens o nenes dels 4 als 5 anys.
Com? En sessions de 60 minuts setmanals.