Infants i joves

(fins els 16 anys)

Treballa el cant, la interpretació i la dansa

Aquesta és una formació dirigida a Infants i Joves fins als 16 anys que agrupats per edats treballen les tres disciplines del teatre musical: el cant, la interpretació i la dansa. Els alumnes rebran la formació des d’un sol professor format amb les tres disciplines. Cada dia treballaran les tres disciplines a través de cançons de teatre musical, exercicis d’interpretació i coreografies.

En què consisteix el programa?

Iniciació a la tècnica vocal adequada a cada edat. Faran exercicis de respiració, tonificació i projecció de la veu adequada a cada edat i a través de cançons que els ajudaran a entendre.

Treballaran ritmes i afinació a través de cançons grupals i diversos exercicis relacionats amb la música.

Treballaran la interpretació a través de la desinhibició corporal, la improvisació i l’aplicació a personatges i escenes de teatre musical.

Els iniciarem a la dansa a través de diferents coreografies de musicals adequats per cada edat com ara Grease, Mamma Mia!, Musicals de Disney, etc.

Punts a treballar:

L’escalfament de la veu

Respiració

L’alliberament de la veu

Control, Projecció i ressonadors de la veu

Qualitats de veu

Comunicació

Interpretació de cançons

Cantar el text

L’emoció

Desinhibició corporal

Improvisació

Creació de personatge

L’escolta

Contacte amb el públic

El ritme i l’afinació

Treball coral

Coreografies

Com estructurem la formació?

Els alumnes tenen dues hores a la setmana en les que es treballen les tres disciplines Cant, Interpretació i Dansa.

El programa va dirigit a Infants i Joves fins els 16 anys agrupats per edats.

Formació complementària

Els alumnes poden reforçar el seu aprenentatge de tècnica vocal i interpretació de cançons amb classes particulars de cant, ja sigui setmanalment o mensualment.

Els que estiguin interessats en treballar el repertori grupal amb més profunditat musical i coral hi ha la possibilitat que entrin a la coral de dmusics.