Iniciació al Teatre Musical

(a partir dels 16 anys)

Endinsa't en aquest món meravellós!

Aquesta formació va dirigida a persones que els agradi el teatre musical i vulguin entrar ja sigui d’una manera professional o amateur dins d’aquest món. Dirigida a totes les edats a partir dels 16 anys, consta d’un treball de 4 hores setmanals en les quals es treballen les tres disciplines del teatre musical: el cant, la interpretació i la dansa.

En què consisteix el programa?

Una iniciació a la tècnica vocal que els donarà una bona base per poder defensar cançons solistes i de grup. La tècnica s’impartirà a través del repertori de musicals de diferents èpoques perquè els alumnes puguin aplicar varies tècniques depenent de l’estil musical o del tipus de personatges que necessitin.
Cada alumne treballarà un repertori individual i un repertori amb el grup.
Els alumnes també obtindran una cultura bàsica del Teatre Musical.

Un treball interpretatiu amb els textos de les cançons tan grupals com solistes, tècniques de creació de personatge i tècniques de desenvolupament i desinhibició corporal. És molt important que els alumnes treballin les cançons des dels personatges i les emocions perquè en el Teatre Musical la història és el més important.

Iniciarem als alumnes a la dansa a través d’algunes coreografies per les seves cançons grupals d’una manera molt bàsica.

Al llarg de l’any es farà el muntatge d’algunes escenes de grans musicals on l’alumne haurà d’impartir les tres disciplines i a més a més un treball coral i musical. Aquestes escenes es mostraran en aules obertes que es faran trimestralment.

Punts a treballar:

Iniciació a la història del Teatre Musical

Visionat de vídeos

L’escalfament de la veu

Respiració

L’alliberament de la veu

Control, Projecció i ressonadors de la veu

Qualitats de veu

lecció del repertori

Comunicació

Interpretació de cançons

Cantar el text

L’emoció

Tècniques de coneixement corporal

Improvisació

Creació de personatge

L’escolta

Contacte amb el públic

El ritme i l’afinació

Treball coral

Coreografies

Com estructurem la formació?

Els alumnes tenen quatre hores a la setmana dividides en dos dies.

El programa va dirigit a gent de totes les edats a partir de 16 anys.

Formació complementària

Els alumnes poden reforçar el seu aprenentatge de tècnica vocal i interpretació de cançons amb classes particulars de cant, ja sigui setmanalment o mensualment.

Els que estiguin interessats en treballar el repertori grupal amb més profunditat musical i coral hi ha la possibilitat que entrin a la coral de dmusics.