Normes

  1. Matrícula

  2. Pagament de les quotes Recorregut Professional

  3. Pagament de les quotes Recorregut Lliure, Joves i Infants

  4. Vacances

  5. Assistència

  6. Lloguer d’aules i d’instruments

  7. Entrevistes amb professors i/o Direcció.

  8. Audicions

  9. Altres

  10. Drets d’imatge